محصولات پت پریفرم

روتاپک تولید کننده پت پریفرم در وزن های 9.5 تا 40 گرم با دهانه های 24 ، 28 و 30 برای بسته بندی مواد غذایی ، مواد آرایشی ، مواد شیمیایی ، روغن های خوراکی و نوشیدنی ها

https://www.rotapack.co/fa/products/bottle-making-services/
https://www.rotapack.co/fa/products/preform-neck-24/
https://www.rotapack.co/fa/products/neck-28-washing/
https://www.rotapack.co/fa/products/preform-30-25-short-neck/
https://www.rotapack.co/fa/products/synthetic-papers/
https://www.rotapack.co/fa/products/preform-neck-28-normal-pco/